Preklady FABIAN

Firma Übersetzungen FABIAN už dlhé roky poskytuje prekladateľské služby medzi slovenčinou a nemčinou resp. francúzštinou. Záber našich služieb je veľmi široký a kryje potreby spoluobčanov v rôznych ich životných situáciách.

Hlavným fokusom sú matričné doklady (rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy), rozvodové rozsudky, výpisy z registrov trestov, diplomy, vysvedčenia, certifikáty ale aj poistné udalosti, osvedčenia o dedičstve, či technické preukazy a iné.

Najmä vysokou kvalitou vykonanej práce si firma vytvorila popredné postavenie na trhu vo Švajčiarsku. K jej spokojným zákazníkom patria nielen krajania tu žijúci ale aj občania zo Slovenska či Českej republiky, ako aj rôzne organizácie z podnikateľskej oblasti a zo sektora verejnej správy.
Vďaka veľmi rozsiahlym skúsenostiam a hlbokým vedomostiam, poskytujeme v spomínaných oblastiach aj poradenstvo, ktoré tak dopĺňa portfólio našich služieb.

Môžete sa preto na nás s dôverou kedykoľvek obrátiť - sme tu pre Vás!